logo

SOUNDCRAFT là một trong những thương hiệu âm thanh nổi tiếng trên thế giới với những mẫu bàn mixer đình đám đã từng có nhiều cơn sốt tại Việt Nam. Bàn  Mixer SOUNDCRAFT cho chất lượng âm thanh cực chất với kỹ thuật số xử lý hiệu ứng âm thanh sống động.

Thương hiệu

Soundcraft LX7II/32

60.020.000 VNĐ

Bộ trộn âm mixer sound​craft LX7II/32

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

60.020.000 VNĐ

Soundcraft LX7II/24

49.570.000 VNĐ

Bộ trộn âm mixer sound​craft LX7II/24

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

49.570.000 VNĐ

Soundcraft LX7II/16

39.130.000 VNĐ

Bộ trộn âm mixer sound​craft LX7II/16

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

39.130.000 VNĐ

Soundcraft FX16ii

28.700.000 VNĐ

Bộ trộn âm mixer sound​craft FX16ii

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

28.700.000 VNĐ

Soundcraft MFXi12

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft MFXi12

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft MFXi8

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft MFXi8

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft M12

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft M12

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft GB8/40

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft GB8/40

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft Notepad124

Liên hệ để có giá tốt

Analog mixer 4 mic inputs with GB30 mic preamps: 4 stereo line channels for keyboards, MP3 player, etc. Switchable +4dBu/-10dBV on stereo inputs Classic-sounding Soundcraft GB30 3-band British EQ 100Hz high-pass filter on each mic input +48V phantom power (global) 1 Aux/FX Sends 1 Return L/R main Bus Outs

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft Notepad102

Liên hệ để có giá tốt

Một máy trộn nhỏ gọn với 3-band EQ Anh phù hợp cho một phạm vi rất rộng các ứng dụng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft Notepad124FX

Liên hệ để có giá tốt

Analog mixer 4 mic inputs with GB30 mic preamps: 4 stereo line channels for keyboards, MP3 player, etc. Switchable +4dBu/-10dBV on stereo inputs Classic-sounding Soundcraft GB30 3-band British EQ 100Hz high-pass filter on each mic input +48V phantom power (global) 1 Aux/FX Sends 1 Return L/R main Bus Outs

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft Si Expression 2

83.910.000 VNĐ

Bộ trộn âm mixer sound​craft Si Expression 2

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

83.910.000 VNĐ

Soundcraft M8

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft M8

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft MPMi20

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft MPMi20

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft M4

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft M4

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft Si Expression 1

72.630.000 VNĐ

Bộ trộn âm mixer sound​craft Si Expression 1

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

72.630.000 VNĐ

Soundcraft Si Expression 3

103.220.000 VNĐ

Bộ trộn âm mixer sound​craft Si Expression 3

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

103.220.000 VNĐ

Soundcraft MPMi12

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft MPMi12

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft MFXi20

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft MFXi20

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft GB4/32

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft GB4/32

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft GB4/24

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft GB4/24

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft GB4/16

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft GB4/16

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft GB2R/16

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft GB2R/16

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft GB2/24

Liên hệ để có giá tốt

Bộ trộn âm mixer sound​craft GB2/24

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Soundcraft EPM12

11.200.000 VNĐ

Bộ trộn âm mixer sound​craft EPM12

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

11.200.000 VNĐ