logo

Loa cột ngoài trời MEILINDA với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa. Tất cả làm bằng chất liệu hợp kim nhôm. Toàn bộ thân loa được làm bằng kim loại chịu nước.

Thương hiệu

Loa cột 85W DA-354C MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-354C với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 45W DA-352C MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-352C với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 100W DA-355C MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-355C với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 65W DA-353C MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-353C với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 20W DA-351C MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-351C với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 40W DA-304 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-304 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 10W DA-301 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-301 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 20W DA-302 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-302 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 40W DA-108 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-108 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 30W DA-106 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-106 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 20W DA-104 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-104 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 10W DA-102 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-102 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột DA-25W MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-25W với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột DA-35W MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-35W với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột DA-15W MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-15W với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột bát giác 80W DA-80W MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột bát giác MEILINDA DA-80W với thiết kế truyền âm thanh theo trục ngang của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 120W DA-356C MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-356C với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột DA-45W MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-45W với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt