logo

Loa định hướng dạng ống một hoặc hai chiều MEILINDA sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Chất liệu bằng nhôm. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng.

Thương hiệu

Loa định hướng dạng ống một chiều 10W TS-51 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa định hướng dạng ống một chiều MEILINDA TS-51 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa định hướng dạng ống một chiều 10W TS-58 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa định hướng dạng ống một chiều MEILINDA TS-58 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa định hướng dạng ống hai chiều 20W TS-57 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa định hướng dạng ống hai chiều MEILINDA TS-57 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa định hướng dạng ống hai chiều 10W TS-52 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa định hướng dạng ống hai chiều MEILINDA TS-52 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa định hướng dạng ống một chiều 20W TS-52 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa định hướng dạng Ống một chiều MEILINDA TS-53 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa treo hình cầu 20W TS-56 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa treo hình cầu MEILINDA TS-56 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa treo hình cầu 6W TS-55 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa treo hình cầu MEILINDA TS-55 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa treo hình cầu 10W TS-54 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa treo hình cầu MEILINDA TS-54 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa treo hình cầu 10W TS-50 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa treo hình cầu MEILINDA TS-50 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa treo hình cầu 10W TS-50 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa treo hình cầu MEILINDA TS-50 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt