logo
Thương hiệu

Amply mixer 500W kèm bộ chọn 5 vùng loa, có nút điều chỉnh từng vùng, 4 đường mic, 2 đường AUX, 100V/70V/4ohms

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer 500W kèm bộ chọn 5 vùng loa, có nút điều chỉnh từng vùng, 4 đường mic, 2 đường AUX, 100V/70V/4ohms

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Micro chọn 5 vùng loa T-318

Liên hệ để có giá tốt

Micro chọn 5 vùng loa T-318 là microphone thông báo khu vực kết hợp với Mixer Amplifier 5 vùng TI-120S/TI-240S/TI-350S/TI-500S, có thể kết nối truyền tín hiệu cho nhau với khoảng cách lên đến hơn 1km. Sử dụng nguồn điện

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Bộ tiền khuếch đại (Mixer Pre-amplifier) ITC T-1S01

Liên hệ để có giá tốt

Bộ tiền khuếch đại (mixer pre-amplifier) ITC T-1S01 là Pre-amplifier công cộng với 5 đầu vào MIC cân bằng, 3 AUX và 1t EMC (ưu tiên). Tắt tiếng được thực hiện thông qua MIC 2 và EMC cho trường hợp thông báo khẩn cấp tới các vùng. Tăng chỉnh âm độc lập với MIC và AUX, bass treble và âm lượng tổng.

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer 120W kèm bộ chọn 5 vùng loa, có nút điều chỉnh từng vùng, 4 đường mic, 2 đường AUX, 100V/70V/4ohms

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer 120W kèm bộ chọn 5 vùng loa, có nút điều chỉnh từng vùng, 4 đường mic, 2 đường AUX, 100V/70V/4ohms

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer 240W kèm bộ chọn 5 vùng loa, có nút điều chỉnh từng vùng, 4 đường mic, 2 đường AUX, 100V/70V/4ohms

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer 240W kèm bộ chọn 5 vùng loa, có nút điều chỉnh từng vùng, 4 đường mic, 2 đường AUX, 100V/70V/4ohms

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer 350W kèm bộ chọn 5 vùng loa, có nút điều chỉnh từng vùng, 4 đường mic, 2 đường AUX, 100V/70V/4ohms

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer 350W kèm bộ chọn 5 vùng loa, có nút điều chỉnh từng vùng, 4 đường mic, 2 đường AUX, 100V/70V/4ohms

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt