logo

Để có một bộ dàn loa (âm thanh) hay bạn có thể tham khảo dòng loa hộp. Loa hộp treo tường đen trắng MEILINDA sử dụng lý tưởng cho việc thông báo, hội họp và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng.

Thương hiệu

Loa hộp treo tường màu đen 10W DA-473 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường đen trắng MEILINDA DA-473 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo, hội họp và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường đen trắng 65W DA-469 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường đen trắng MEILINDA DA-469 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo, hội họp và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường đen trắng 20W DA-470 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường đen trắng MEILINDA DA-470 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo, hội họp và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường 10W DA-468 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường MEILINDA DA-468 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường 10W DA-467 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường MEILINDA DA-467 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường 5W DA-466 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường MEILINDA DA-466 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường 6W DA-465 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường MEILINDA DA-465 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường 6W DA-464 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường MEILINDA DA-464 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường 5W DA-463 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường MEILINDA DA-463 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường 6W DA-461 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường MEILINDA DA-461 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường 10W DA-462 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường MEILINDA DA-462 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường 40W DA-460 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường MEILINDA DA-460 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Có thể lắp đặt theo chiều ngang/chiều dọc. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường 30W DA-459 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường MEILINDA DA-459 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Có thể lắp đặt theo chiều ngang/chiều dọc. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường 20W DA-458 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa hộp treo tường MEILINDA DA-458 sử dụng lý tưởng cho việc thông báo và phát nhạc BGM. Có thể lắp đặt theo chiều ngang/chiều dọc. Thao tác lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt