logo

Âm thanh MEILINDA là loại âm thanh thông báo là một hệ thông âm thanh cơ bản được phối hợp bởi những thiết bị cơ bản như micro, amply, loa nhằm phát đi tin tức, nội dung, thông điệp của cá nhân, tập thể đến toàn bộ tổ chức hoặc có thể kết hợp với các thiết bị ngoại vi khác để báo động như cấp cứu, hỏa hoạn … 

Loa cột 45W SS-153 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA SS-153 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 35W SS-152 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA SS-152 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 25W SS-151 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA SS-151 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amplifier MEILINDA DT500

Liên hệ để có giá tốt

Công suất định mức: 500W; Chế độ đầu ra: điện trở không đổi 4-16Ω, điện áp không đổi 70v, 100v; Đầu ra dòng: 600Ω / 300mv (0db); Đầu vào:MIC1, 2 / 600Ω, 2.0MV (-54db), không cân bằng; AUX1, 2 / 10KΩ, 100MV (-10db), không cân bằng;

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 85W DA-354C MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-354C với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 45W DA-352C MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-352C với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 100W DA-355C MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-355C với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 65W DA-353C MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-353C với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 20W DA-351C MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-351C với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 40W DA-304 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-304 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 10W DA-301 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-301 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 20W DA-302 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-302 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 40W DA-108 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-108 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 30W DA-106 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-106 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 20W DA-104 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-104 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột 10W DA-102 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-102 với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột DA-25W MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-25W với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột DA-35W MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-35W với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột DA-15W MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa cột MEILINDA DA-15W với thiết kế truyền âm thanh theo trục dọc của loa, độ rộng phủ âm theo chiều ngang dọc của trục loa

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa trang trí 25W ES-116 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa trang trí MEILINDA ES-116 là loa dùng trong lắp đặt ở những nơi công cộng ngoài trời như khu vườn công viên chủ đề, và các cơ sở nghỉ dưỡng. Loa có vỏ được làm bằng vật liệu chống oxi hóa và ăn mòn

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa trang trí 25W ES-115 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa trang trí MEILINDA ES-115 là loa dùng trong lắp đặt ở những nơi công cộng ngoài trời như khu vườn công viên chủ đề, và các cơ sở nghỉ dưỡng. Loa có vỏ được làm bằng vật liệu chống oxi hóa và ăn mòn

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa trang trí 25W ES-113 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa trang trí MEILINDA ES-113 là loa dùng trong lắp đặt ở những nơi công cộng ngoài trời như khu vườn công viên chủ đề, và các cơ sở nghỉ dưỡng. Loa có vỏ được làm bằng vật liệu chống oxi hóa và ăn mòn

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa trang trí 25W ES-111 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa trang trí MEILINDA ES-111 là loa dùng trong lắp đặt ở những nơi công cộng ngoài trời như khu vườn công viên chủ đề, và các cơ sở nghỉ dưỡng. Loa có vỏ được làm bằng vật liệu chống oxi hóa và ăn mòn

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Loa trang trí 25W ES-112 JDS MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Loa trang trí MEILINDA ES-112 là loa dùng trong lắp đặt ở những nơi công cộng ngoài trời như khu vườn công viên chủ đề, và các cơ sở nghỉ dưỡng. Loa có vỏ được làm bằng vật liệu chống oxi hóa và ăn mòn

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt