logo
Thương hiệu

Dây Cáp Âm Thanh JDS C-SH3208-20M

Liên hệ để có giá tốt

Dây cáp âm thanh JDS C-SH3208-20M là một dây nối dùng để kết nối giữa các thiết bị hội thảo và hội nghị trung ương quản lý hệ thống hội nghị

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Dây Cáp Âm Thanh JDS C-SH3208-10M

Liên hệ để có giá tốt

Dây cáp âm thanh JDS C-SH3208-10M là một dây nối dùng để kết nối giữa các thiết bị hội thảo và hội nghị trung ương quản lý hệ thống hội nghị

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Dây Cáp Âm Thanh JDS C-SH3208-5M

Liên hệ để có giá tốt

Dây cáp âm thanh JDS C-SH3208-5M là một dây nối dùng để kết nối giữa các thiết bị hội thảo và hội nghị trung ương quản lý hệ thống hội nghị

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Dây Cáp Âm Thanh JDS C-SH3106-5M

Liên hệ để có giá tốt

Dây cáp âm thanh JDS C-SH3106-5M là một dây nối dùng để kết nối giữa các thiết bị hội thảo và hội nghị trung ương quản lý hệ thống hội nghị

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Dây Cáp Âm Thanh JDS C-SH3106-10M

Liên hệ để có giá tốt

Dây cáp âm thanh JDS C-SH3106-10M là một dây nối dùng để kết nối giữa các thiết bị hội thảo và hội nghị trung ương quản lý hệ thống hội nghị

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Dây Cáp Âm Thanh JDS C-SH3106-20M

Liên hệ để có giá tốt

Dây cáp âm thanh JDS C-SH3106-20M là một dây nối dùng để kết nối giữa các thiết bị hội thảo và hội nghị trung ương quản lý hệ thống hội nghị

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Dây Cáp Âm Thanh JDS C-SH2208-5M

Liên hệ để có giá tốt

Dây cáp âm thanh JDS C-SH2208-5M là một dây nối dùng để kết nối giữa các thiết bị hội thảo và hội nghị trung ương quản lý hệ thống hội nghị

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Dây Cáp Âm Thanh JDS C-SH2208-10M

Liên hệ để có giá tốt

Dây cáp âm thanh JDS C-SH2208-10M là một dây nối dùng để kết nối giữa các thiết bị hội thảo và hội nghị trung ương quản lý hệ thống hội nghị

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Dây Cáp Âm Thanh JDS C-SH2208-20M

Liên hệ để có giá tốt

Dây cáp âm thanh JDS C-SH2208-20M là một dây nối dùng để kết nối giữa các thiết bị hội thảo và hội nghị trung ương quản lý hệ thống hội nghị

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Dây Cáp Âm Thanh JDS C-SH2108-5M

Liên hệ để có giá tốt

Dây cáp âm thanh JDS C-SH2108-5M là một dây nối dùng để kết nối giữa các thiết bị hội thảo và hội nghị trung ương quản lý hệ thống hội nghị

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Dây Cáp Âm Thanh JDS C-SH2108-10M

Liên hệ để có giá tốt

Dây cáp âm thanh JDS C-SH2108-10M là một dây nối dùng để kết nối giữa các thiết bị hội thảo và hội nghị trung ương quản lý hệ thống hội nghị

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Dây Cáp Âm Thanh JDS C-SH2108-20M

Liên hệ để có giá tốt

Dây cáp âm thanh JDS C-SH2108-20M là một dây nối dùng để kết nối giữa các thiết bị hội thảo và hội nghị trung ương quản lý hệ thống hội nghị

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Máy Đại Biểu JDS SH-3308B

Liên hệ để có giá tốt

Micro đại biểu JDS SH-3308B áp dụng phương pháp định địa chỉ ID và phần mềm quản lý hội nghị hoặc người tổ chức hội nghị có thể tùy chỉnh số ID của thiết bị để tránh trùng lặp số ID

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt