logo
Danh mục
Thương hiệu

Amply JDS 120W JDS T-120

Liên hệ để có giá tốt

Amply 120W JDS T-120 có đầu vào micrô hai chiều, đầu vào đường dây hai chiều, một đầu ra phụ trợ; điều khiển âm lượng độc lập bốn vùng; điều khiển âm cao và thấp; điều khiển âm lượng độc lập cho từng kênh

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 180W JDS DM-180

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 180W JDS DM-180 màn hình LCD + MP3 + radio + chuông + đầu ra lựa chọn bốn vùng + điều khiển từ xa; đầu vào hai dòng, đầu ra một dòng, hai đầu vào micrô, điều khiển âm cao và thấp; tổng điều khiển âm lượng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 240W JDS DM-240

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 240W JDS DM-240 màn hình LCD + MP3 + radio + chuông + đầu ra lựa chọn bốn vùng + điều khiển từ xa; đầu vào hai dòng, đầu ra một dòng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 500W JDS DM-500

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 500W JDS DM-500 màn hình LCD + MP3 + radio + chuông + đầu ra lựa chọn bốn vùng + điều khiển từ xa; đầu vào hai dòng, đầu ra một dòng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 50W JDS DC-50T

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer 50W JDS DC-50T loại cơ bản + MP3 + radio + hiển thị + điều khiển từ xa, bốn chế độ phát lại và năm chế độ hiệu ứng âm thanh là tùy chọn…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 50W JDS DC-50U

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 50W JDS DC-50U loại cơ bản + MP3 + điều khiển từ xa, bốn chế độ phát lại, năm chế độ hiệu ứng âm thanh là tùy chọn…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 50W JDS DC-50

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 50W JDS DC-50 hai đầu vào micrô, hai đầu vào đường truyền, một đầu ra đường truyền; điều khiển âm cao và thấp; điều khiển âm lượng độc lập cho từng kênh

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 60W JDS DJ-60

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer 60W JDS DJ-60 có bốn đầu ra lựa chọn phân vùng + điều khiển âm cao và thấp + chức năng đầu vào điện thoại + đầu ra nhạc chuông/báo thức…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 100W JDS DJ-100

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 100W JDS DJ-100 bốn đầu ra lựa chọn phân vùng + điều khiển âm cao và thấp + chức năng đầu vào điện thoại + đầu ra nhạc chuông/báo thức…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 150W JDS DJ-150

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 150W JDS DJ-150 bốn đầu ra lựa chọn phân vùng + điều khiển âm cao và thấp + chức năng đầu vào điện thoại + đầu ra nhạc chuông/báo thức…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 200W JDS DJ-200

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 200W JDS DJ-200 bốn đầu ra lựa chọn phân vùng + điều khiển âm cao và thấp + chức năng đầu vào điện thoại + đầu ra nhạc chuông/báo thức...

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 250W JDS DJ-250

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 250W JDS DJ-250 bốn đầu ra lựa chọn phân vùng + điều khiển âm cao và thấp + chức năng đầu vào điện thoại + đầu ra nhạc chuông/báo thức...

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 500W JDS DJ-500

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 500W JDS DJ-500 bốn đầu ra lựa chọn phân vùng + điều khiển âm cao và thấp + chức năng đầu vào điện thoại + đầu ra nhạc chuông/báo thức

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 120W 6 Vùng JDS DV-1120

Liên hệ để có giá tốt

Amply 120W JDS DV-1120 có điều khiển âm lượng độc lập sáu vùng + màn hình + MP3 + radio + chức năng chuông/báo thức; hai đầu vào dòng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 180W 6 Vùng JDS DV-1180

Liên hệ để có giá tốt

Amply 180W JDS DV-1180 có điều khiển âm lượng độc lập sáu vùng + màn hình + MP3 + radio + chức năng chuông/báo thức; hai đầu vào dòng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 240W 6 Vùng JDS DV-1240

Liên hệ để có giá tốt

Amply 240W JDS DV-1240 có điều khiển âm lượng độc lập sáu vùng + màn hình + MP3 + radio + chức năng chuông/báo thức; hai đầu vào dòng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 360W 6 Vùng JDS DV-1360

Liên hệ để có giá tốt

Amply 360W JDS DV-1360 có điều khiển âm lượng độc lập sáu vùng + màn hình + MP3 + radio + chức năng chuông/báo thức…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 500W JDS DV-1500

Liên hệ để có giá tốt

Amply 500W JDS DV-1500 có điều khiển âm lượng độc lập sáu vùng + màn hình + MP3 + radio + chức năng chuông/báo thức; hai đầu vào dòng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply 80W JDS T-80

Liên hệ để có giá tốt

Amply 80W JDS T-80 có đầu vào micrô hai chiều, đầu vào đường dây hai chiều, một đầu ra phụ trợ; điều khiển âm lượng độc lập bốn vùng; điều khiển âm cao và thấp; điều khiển âm lượng độc lập cho từng kênh

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply 180W JDS T-180

Liên hệ để có giá tốt

Amply 180W JDS T-180 có đầu vào micrô hai chiều, đầu vào đường dây hai chiều, một đầu ra phụ trợ; điều khiển âm lượng độc lập bốn vùng; điều khiển âm cao và thấp…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply 240W JDS T-240

Liên hệ để có giá tốt

Amply 240W JDS T-240 có đầu vào micrô hai chiều, đầu vào đường dây hai chiều, một đầu ra phụ trợ; điều khiển âm lượng độc lập bốn vùng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply 300W JDS T-300

Liên hệ để có giá tốt

Amply 300W JDS T-300 có đầu vào micrô hai chiều, đầu vào đường dây hai chiều, một đầu ra phụ trợ; điều khiển âm lượng độc lập bốn vùng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply 400W JDS T-400

Liên hệ để có giá tốt

Amply 400W JDS T-400 có đầu vào micrô hai chiều, đầu vào đường dây hai chiều, một đầu ra phụ trợ; điều khiển âm lượng độc lập bốn vùng; điều khiển âm cao và thấp…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply 600W JDS T-600

Liên hệ để có giá tốt

Amply 600W JDS T-600 có đầu vào micrô hai chiều, đầu vào đường dây hai chiều, một đầu ra phụ trợ; điều khiển âm lượng độc lập bốn vùng; điều khiển âm cao và thấp…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt