logo
Danh mục
Thương hiệu

Amply Mixer 120W JDS DB-120

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer JDS DB-120 có điều khiển từ xa, có màn hình led hiển thị, phát nhạc MP3, phát radio, có chuông, có báo thức, đầu vào ba dòng, hai đầu vào micrô, đầu ra một dòng, điều khiển âm cao và thấp, bốn chế độ phát

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply 600W JDS T-600

Liên hệ để có giá tốt

Amply 600W JDS T-600 có đầu vào micrô hai chiều, đầu vào đường dây hai chiều, một đầu ra phụ trợ; điều khiển âm lượng độc lập bốn vùng; điều khiển âm cao và thấp…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply JDS 120W JDS T-120

Liên hệ để có giá tốt

Amply 120W JDS T-120 có đầu vào micrô hai chiều, đầu vào đường dây hai chiều, một đầu ra phụ trợ; điều khiển âm lượng độc lập bốn vùng; điều khiển âm cao và thấp; điều khiển âm lượng độc lập cho từng kênh

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 80W JDS DB-80

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer 80W JDS DB-80 có điều khiển từ xa, có màn hình led hiển thị, phát nhạc MP3, phát radio, có chuông, có báo thức, đầu vào ba dòng, hai đầu vào micrô, đầu ra một dòng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amplifier Bluetooth JDS NH-180

Liên hệ để có giá tốt

Máy chủ bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số Bluetooth không dây thông qua điện thoại di động Bluetooth, máy tính bảng, máy tính xách tay

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 240W JDS DB-240

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer có điều khiển từ xa, có màn hình led hiển thị, phát nhạc MP3, phát radio, có chuông, có báo thức, đầu vào ba dòng, hai đầu vào micrô, đầu ra một dòng, điều khiển âm cao và thấp, bốn chế độ phát

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply 500W JDS T-500

Liên hệ để có giá tốt

Amply 500W JDS T-500 có đầu vào micrô hai chiều, đầu vào đường dây hai chiều, một đầu ra phụ trợ; điều khiển âm lượng độc lập bốn vùng; điều khiển âm cao và thấp…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 180W JDS DM-180

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 180W JDS DM-180 màn hình LCD + MP3 + radio + chuông + đầu ra lựa chọn bốn vùng + điều khiển từ xa; đầu vào hai dòng, đầu ra một dòng, hai đầu vào micrô, điều khiển âm cao và thấp; tổng điều khiển âm lượng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 240W JDS DM-240

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 240W JDS DM-240 màn hình LCD + MP3 + radio + chuông + đầu ra lựa chọn bốn vùng + điều khiển từ xa; đầu vào hai dòng, đầu ra một dòng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 500W JDS DM-500

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 500W JDS DM-500 màn hình LCD + MP3 + radio + chuông + đầu ra lựa chọn bốn vùng + điều khiển từ xa; đầu vào hai dòng, đầu ra một dòng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 50W JDS DC-50T

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer 50W JDS DC-50T loại cơ bản + MP3 + radio + hiển thị + điều khiển từ xa, bốn chế độ phát lại và năm chế độ hiệu ứng âm thanh là tùy chọn…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 50W JDS DC-50U

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 50W JDS DC-50U loại cơ bản + MP3 + điều khiển từ xa, bốn chế độ phát lại, năm chế độ hiệu ứng âm thanh là tùy chọn…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 50W JDS DC-50

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 50W JDS DC-50 hai đầu vào micrô, hai đầu vào đường truyền, một đầu ra đường truyền; điều khiển âm cao và thấp; điều khiển âm lượng độc lập cho từng kênh

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 60W JDS DJ-60

Liên hệ để có giá tốt

Amply mixer 60W JDS DJ-60 có bốn đầu ra lựa chọn phân vùng + điều khiển âm cao và thấp + chức năng đầu vào điện thoại + đầu ra nhạc chuông/báo thức…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 100W JDS DJ-100

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 100W JDS DJ-100 bốn đầu ra lựa chọn phân vùng + điều khiển âm cao và thấp + chức năng đầu vào điện thoại + đầu ra nhạc chuông/báo thức…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 150W JDS DJ-150

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 150W JDS DJ-150 bốn đầu ra lựa chọn phân vùng + điều khiển âm cao và thấp + chức năng đầu vào điện thoại + đầu ra nhạc chuông/báo thức…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 200W JDS DJ-200

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 200W JDS DJ-200 bốn đầu ra lựa chọn phân vùng + điều khiển âm cao và thấp + chức năng đầu vào điện thoại + đầu ra nhạc chuông/báo thức...

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 250W JDS DJ-250

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 250W JDS DJ-250 bốn đầu ra lựa chọn phân vùng + điều khiển âm cao và thấp + chức năng đầu vào điện thoại + đầu ra nhạc chuông/báo thức...

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 500W JDS DJ-500

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 500W JDS DJ-500 bốn đầu ra lựa chọn phân vùng + điều khiển âm cao và thấp + chức năng đầu vào điện thoại + đầu ra nhạc chuông/báo thức

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 120W 6 Vùng JDS DV-1120

Liên hệ để có giá tốt

Amply 120W JDS DV-1120 có điều khiển âm lượng độc lập sáu vùng + màn hình + MP3 + radio + chức năng chuông/báo thức; hai đầu vào dòng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 180W 6 Vùng JDS DV-1180

Liên hệ để có giá tốt

Amply 180W JDS DV-1180 có điều khiển âm lượng độc lập sáu vùng + màn hình + MP3 + radio + chức năng chuông/báo thức; hai đầu vào dòng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 240W 6 Vùng JDS DV-1240

Liên hệ để có giá tốt

Amply 240W JDS DV-1240 có điều khiển âm lượng độc lập sáu vùng + màn hình + MP3 + radio + chức năng chuông/báo thức; hai đầu vào dòng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 360W 6 Vùng JDS DV-1360

Liên hệ để có giá tốt

Amply 360W JDS DV-1360 có điều khiển âm lượng độc lập sáu vùng + màn hình + MP3 + radio + chức năng chuông/báo thức…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply Mixer 500W JDS DV-1500

Liên hệ để có giá tốt

Amply 500W JDS DV-1500 có điều khiển âm lượng độc lập sáu vùng + màn hình + MP3 + radio + chức năng chuông/báo thức; hai đầu vào dòng…

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt

Amply 80W JDS T-80

Liên hệ để có giá tốt

Amply 80W JDS T-80 có đầu vào micrô hai chiều, đầu vào đường dây hai chiều, một đầu ra phụ trợ; điều khiển âm lượng độc lập bốn vùng; điều khiển âm cao và thấp; điều khiển âm lượng độc lập cho từng kênh

XEM NGAY

Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ để có giá tốt