logo
Tin tức công ty KN và Thủ thuật Giải pháp âm thanh Tuyển dụng Dự án tiêu biểu Tư vấn chọn mua

Dự án tiêu biểu

Dự án cung cấp thiết bị âm thanh hội trường khu nghỉ dưỡng ASEAN TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh

13-06-2016, 8:59 am | Lượt xem: 1079

Dự án cung cấp thiết bị âm thanh hội trường khu nghỉ dưỡng ASEAN TP Hạ long Tỉnh Quang ninh

Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hội thảo BOSCH cho phòng họp tại Cảnh sát biển vùng 1

13-06-2016, 10:02 am | Lượt xem: 1310

Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hội thảo BOSCH cho phòng họp tại Cảnh sát biển vùng 1

Cung cấp hệ thống âm thanh hội thảo TOA cho phòng họp tại Học Viện Kỹ thuật Quân sự

13-06-2016, 10:23 am | Lượt xem: 1338

Cung cấp hệ thống âm thanh hội thảo TOA cho phòng họp tại Học Viện Kỹ thuật Quân sự

Kho Y Cục kỹ thuật Bộ Tư Lệnh Tăng Thiết Giáp

23-02-2017, 8:18 am | Lượt xem: 1975

Truonggiangaudio rất vinh dự được Chủ nhiệm Kho Y Cục kỹ thuật Bộ Tư Lệnh Tăng Thiết Giáp tin tưởng và sử dụng hệ thống âm thanh ánh sáng. Đáp lại sự tin tưởng đó Truonggiangaudio đã không ngừng cố gắng để mang lại chất lượng âm thanh tốt nhất, thiết bị chất lượng nhất phù hợp với mục đích sử dụng cũng như về mức đầu tư. Dưới đây là những hạng mục thiết bị được cung cấp tại dự án.

Cục Vận Tải Bộ Quốc Phòng

18-02-2017, 8:44 am | Lượt xem: 1061

Truonggiangaudio cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hôi thảo cho Cục Vận Tải Bộ Quốc Phòng. Hệ thống âm thanh bao gồm những thiết bị phục vụ cho công tác hội họp, hội nghi Cục Vận Tải Bộ Quốc Phòng...

Ban Chỉ Huy Quân Sự Quận Hoàng Mai TP Hà Nội

18-02-2017, 8:37 am | Lượt xem: 2098

Truonggiangaudio cung cấp hệ thống âm thanh hội thảo TOA cho phòng họp tại Ban Chỉ Huy Quân Sự Quận Hoàng Mai TP Hà Nội Hệ thống âm thanh bao gồm những thiết bị phục vụ cho hội họp của Ban Chỉ Huy Quân Sự Quận Hoàng Mai TP Hà Nội...

Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

15-02-2017, 3:03 pm | Lượt xem: 1402

Truonggiangaudio rất vinh dự được Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tin tưởng và sử dụng dịch vụ cung cấp hệ thống âm thanh hội thảo phục vụ cho hội thảo, hội họp của Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đáp lại sự tin tưởng đó Truonggiangaudio đã không ngừng cố gắng để mang lại chất lượng âm thanh tốt nhất, thiết bị chất lượng nhất phù hợp với mục đích sử dụng cũng như về mức đầu tư. Dưới đây là những hạng mục thiết bị được cung cấp tại dự án.

Báo Nông Thôn Ngày Nay

15-02-2017, 2:54 pm | Lượt xem: 1483

Truonggiangaudio cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường và ánh sáng cho Báo Nông Thôn Ngày Nay . Hệ thống âm thanh bao gồm những thiết bị phục vụ cho công tác hội họp, hội nghi và biểu diễn văn nghệ Báo Nông Thôn Ngày Nay...

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ NN&PTNT VN

15-02-2017, 2:29 pm | Lượt xem: 989

Truonggiangaudio cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hôi thảo cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ NN&PTNT VN . Hệ thống âm thanh bao gồm những thiết bị phục vụ cho công tác hội họp, hội nghi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ NN&PTNT VN...

Ủy ban nhân dân Phường Thanh Trì Quận Hoàng Mai TP Hà Nội

15-02-2017, 10:18 am | Lượt xem: 1192

Truonggiangaudio rất vinh dự được Ủy ban nhân dân Phường Thanh Trì Quận Hoàng Mai TP Hà Nội tin tưởng và sử dụng hệ thống âm thanh hội thảo phục vụ cho hội thảo, hội họp của Công ty. Đáp lại sự tin tưởng đó Truonggiangaudio đã không ngừng cố gắng để mang lại chất lượng âm thanh tốt nhất, thiết bị chất lượng nhất phù hợp với mục đích sử dụng cũng như về mức đầu tư. Dưới đây là những hạng mục thiết bị được cung cấp tại dự án.

Trung tâm Thông tin di động Khu vực 5

15-02-2017, 9:55 am | Lượt xem: 1402

Truonggiangaudio rất vinh dự được Ban giám đốc Trung tâm Thông tin di động Khu vực 5 tin tưởng và sử dụng hệ thống âm thanh ánh sáng cho Trung tâm Thông tin di động Khu vực 5. Đáp lại sự tin tưởng đó Truonggiangaudio đã không ngừng cố gắng để mang lại chất lượng âm thanh tốt nhất, thiết bị chất lượng nhất phù hợp với mục đích sử dụng cũng như về mức đầu tư. Dưới đây là những hạng mục thiết bị được cung cấp tại dự án.

cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hôi thảo cho Bộ chỉ huy quân sự Tình Hà Nam

15-02-2017, 9:29 am | Lượt xem: 1059

Truonggiangaudio rất vinh dự được Thủ trưởng đơn vị Bộ chỉ huy quân sự Tình Hà Nam tin tưởng và sử dụng hệ thống âm thanh hội thảo phục vụ cho hội thảo, hội họp của Bộ chỉ huy quân sự Tình Hà Nam. Đáp lại sự tin tưởng đó Truonggiangaudio đã không ngừng cố gắng để mang lại chất lượng âm thanh tốt nhất, thiết bị chất lượng nhất phù hợp với mục đích sử dụng cũng như về mức đầu tư. Dưới đây là những hạng mục thiết bị được cung cấp tại dự án.