logo

Chiết áp âm thanh là thiết bị được sử dụng trong dàn âm thành nhằm tăng giảm âm lượng của âm thanh tại vùng loa mà chiết áp điều khiển. Chiếp áp MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng và có 5 lựa chọn.

Thương hiệu

Chiết áp 120W DA-8120 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Chiếp áp DA-8120 MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng và có 5 lựa chọn

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Chiết áp 60W DA-860 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Chiếp áp DA-860 MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng và có 5 lựa chọn

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Chiết áp 30W DA-830 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Chiếp áp DA-830 MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng và có 5 lựa chọn

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Chiết áp 5W DA-805 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Chiếp áp DA-805 MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng và có 5 lựa chọn

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Chiết áp 120W DA-4120 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Chiếp áp DA-4120 MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Chiết áp 60W DA-460 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Chiếp áp DA-460 MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Chiết áp 30W DA-430 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Chiếp áp DA-430 MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Chiết áp 5W DA-405 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Chiếp áp DA-405 MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Chiết áp 120W DA-1120 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Chiếp áp DA-1120 MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Chiết áp 60W DA-160 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Chiếp áp DA-160 MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Chiết áp 30W DA-130 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Chiếp áp DA-130 MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt

Chiết áp 5W DA-5 MEILINDA Germany/ China

Liên hệ để có giá tốt

Chiếp áp DA-5 MEILINDA dùng để điều chỉnh âm lượng

XEM NGAY

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ để có giá tốt